Malawi Gölü

Malawi Gölü

Dünyanın 9. büyük gölü olan Malawi, vadi göllerinin sonuncusudur. Göl 600 km. uzunlukta olup, en geniş alanı ise 60 km.dir. Yaklaşık 700 ID. derinlikte ve deniz seviyesinden 470 m. yüksekliktedir. Tatlı su göllerinin arasında en temizlerinden biri olup, kayalık bölgelerinde görüş mesafesi 20-30 m. kadardır. Yaklaşık 200 m.'den sonra oksijen hemen hemen yok gibidir. Suyu çok alkali olup, pH 7.5 ile 8.5 arasındadır. Gölün orta kesimlerinde, , yaklaşık 30 m. derinlikteki suyun pH’ı 8.3'tür. Bu göl cichlid balıklarının en renkli ve en çeşitli türlerinin bulunduğu tam bir faunadır. Bilinen 300 kadar tür bu bölgede yaşamaktadır. Ma1awi gölünde ilk ihtiyolojik çalışmaları Sir John KİRK 19. yy.da yapmıştır. Daha somalarında Albert GUNTHER, BOULENGER bir çok cichlid cinsini belirlemiştir. O zamandan günümüze kadarki süre içinde birçok biyolog ve amatör araştırmacılar bu gölde çalışmalar yapmışlardır. Alt türleri ile beraber yaklaşık 150 tür ortaya çıkmıştır.

Bu cinsler, Alticorpus, Buccochromis, Champsochromis, Chilonlapia, CheIlioochromis, Copadichromis, Crytocara, Dimidiochromis, Exochochromis, Fossorochromis, Maravichromis, Nimbochromis, Nyassachromis, Otopharynx, Placidochromis, Protomelas, Sciaenochromis, Stigmatochromis, Taeniochromis, Trematocranus ve Tyrannochromis'tir.

Malawi cichlidlerinin bir tek cinsi (Tilapia rendaIli - düz yumurta döker) haricinde diğer bütün türler ağızda kuluçka yaparak ürerler. Üremesi zor olan bazı türler dış ülkelerde çok yüksek fiyatlar ile pazarlanırlar.

Akvaryum nasıl kurulur?

P dir=ltr style=MARGIN-RIGHT: 0pxFONT size=2     Akvaryumun insanları dinlendirdiği bilimsel bir gerçektir. Bunun yanında güzel düzenlenmiş bir akvaryumun dekoratif özelliğini de unutmamak gerekir. Ama hepsinden önce ba...

Malawi Gölü

H1FONT face=Arial, Helvetica, sans-serif size=4Malawi Gölü/FONT/H1 PFONT face=Arial, Helvetica, sans-serif size=3Dünyanın 9. büyük gölü olan Malawi, vadi göllerinin sonuncusudur. Göl 600 km. uzunlukta olup, en geniş alanı ise 60 km.d...

Mavi Prenses

FONT color=#4169e1 size=2/FONT TABLE style=BORDER-RIGHT: #9999ff 1px solid; BORDER-TOP: #9999ff 1px solid; BORDER-LEFT: #9999ff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #9999ff 1px solid cellSpacing=2 cellPadding=3 width=100 align=right border=0TT T...

Ahli

P align=leftFONT color=#4169e1 size=2 TABLE style=BORDER-RIGHT: #9999ff 1px solid; BORDER-TOP: #9999ff 1px solid; BORDER-LEFT: #9999ff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #9999ff 1px solid cellSpacing=2 cellPadding=3 width=100 align=right border=0T...

Snow Prenses

FONT color=#4169e1 size=2/FONT TABLE style=BORDER-RIGHT: #9999ff 1px solid; BORDER-TOP: #9999ff 1px solid; BORDER-LEFT: #9999ff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #9999ff 1px solid cellSpacing=2 cellPadding=3 width=100 align=right border=0TT T...

Yunus

FONT color=#4169e1 size=2/FONT TABLE style=BORDER-RIGHT: #9999ff 1px solid; BORDER-TOP: #9999ff 1px solid; BORDER-LEFT: #9999ff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #9999ff 1px solid cellSpacing=2 cellPadding=3 width=100 align=right border=0TT T...

Sarı Prenses

FONT color=#4169e1 size=2/FONT TABLE style=BORDER-RIGHT: #9999ff 1px solid; BORDER-TOP: #9999ff 1px solid; BORDER-LEFT: #9999ff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #9999ff 1px solid cellSpacing=2 cellPadding=3 width=100 align=right border=0TTTT...

Malawi Cichlidlerin Özellikleri

TABLE =contentpaneTTT T TR TD width=100% =contentingFONT face=Arial, Helvetica, sans-serifFONT size=4strongMalawi Cichlidler/strong /FONT/FONT/TD/TR/T/T/T/T/TABLE TABLE =contentpane...